Elektrische wagen

Opgelet, onze Zhidou en Vanderhall worden niet als wagen aanzien, maar als motoren, zij hebben andere voorwaarden.
Fiscale aftrekbaarheid
Voor vennootschappen en zelfstandigen zijn volledig elektrische wagens sinds 2020 voor 100% aftrekbaar.

Voordeel alle aard – VAA 2020
Wanneer je een bedrijfswagen ook privé gebruikt wordt hiervoor extra belastbaar inkomen bij je personenbelasting geteld. Dit heet het voordeel-alle-aard, of kortweg VAA. De formule voor de VAA-berekening is de volgende: cataloguswaarde x 6/7 x CO2-coëfficiënt x ouderdomspercentage.

Volledig elektrische wagens hebben een CO2-uitstoot van 0 en krijgen daarom een lage fictieve CO2-coëfficiënt die 4% bedraagt in 2020. Het ouderdomspercentage bedraagt 100% voor nieuwe wagens (0 tot 12 maanden oud). Het minimum VAA voor 2020 bedraagt 1.360€ per jaar (dat was 1.340€ in 2019).

In de praktijk komt het er op neer dat elektrische wagens met een cataloguswaarde tot 39.666€ kunnen genieten van het minimum VAA, zijnde 1.360€.

Bij een hogere cataloguswaarde dan 39.666€ hoort ook een hogere VAA, die berekend wordt met de VAA-formule (cataloguswaarde x 6/7 x 4% x ouderdomspercentage). Een voorbeeld: gaat het om een Tesla Model 3 Long Range, met een cataloguswaarde van 58.300€, dan bedraagt de jaarlijkse VAA 1.998,85€.

BIV (Belasting op Inverkeerstelling)
Vlaams Gewest
In Vlaanderen zijn 100% elektrische auto’s vrijgesteld van BIV.

Waals Gewest
In Wallonië betaal je voor een 100% elektrische auto de minimum BIV (“taxe de mise en circulation”) van 61,5€.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In Brussel betaal je de voor een 100% elektrische auto de minimum BIV (“taxe de mise en circulation”) van 61,5€.

Verkeersbelasting
Vlaams Gewest
In Vlaanderen zijn 100% elektrische wagens vrijgesteld van verkeersbelasting.

Waals Gewest
In Wallonië betaal je voor 100% elektrische wagens de minimum verkeersbelasting (“taxe de circulation”) van 83,56€.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In Brussel betaal je voor 100% elektrische wagens de minimum verkeersbelasting (“taxe de circulation”) van 83,56€.

Premie
Sommige lokale overheden (steden en gemeenten) geven een elektrische auto subsidie aan particulieren bij de aankoop of lease van een nieuwe elektrische wagen. In Gent bijvoorbeeld, bedraagt deze premie in 2020 6.000€, o.a. op voorwaarde dat je de wagen inzet in een deelauto-project.